Öloppets karta och distanser

Öloppet sträcker sig över hela Göteborgs södra skärgård, från Styrsö upp till Brännö och ner till Vrångö, för att sedan återvända för målgång på Styrsö. Start sker 1:e augusti kl. 10:00 från Styrsö Bratten. Öloppet är hela 4 mil med en total simning på 5,7 km. En fantastisk utmaning!

 Banan på Google Maps

 

Maxtider:Se följande reptider gäller i tabellen. Har båda deltagarna i laget inte passerat reptidsplatsen vid utsatt klockslag får laget inte lov att fortsätta tävlingen (med undantag för Sjumansholmens reptid, se nedan). Maxtider används för att kunna hålla en hög säkerhet för alla tävlande utmed banan.

 

Öar CA. DISTANS (M) ENERGISTATIONER Maxtider (TID)
START     Start Bratten 10.00
Styrsö 480    
Simma 1050    
Köpstadsö 2100    
Vattenpassage 30    
Smögholmen 250    
Simma 290    
Asperö 2000 Vätskestation  
Simma 490    
Brännö 2680 Energistation (Galterövägen)  
Bro 15    
Galterö 1880    
Vattenpassage 20    
St Stårholmen 520    
Vattenpassage 20    
Krokholmen 650 Vätskestation  3 tim efter start*
Simma 570    
Känsö 720    
Simma 390    
Vargö 1760    
Simma 180    
Styrsö 6950 Energistation (Bratten)  
Simma 270    
St. Rävholmen 550    
Simma 190    
Sjumansholmen 420 Energistation  4,5tim efter start*
Simma 470    
Kårholmen 620    
Simma 350    
Vrångö 7900 Energistation (Vrångö Hamn) Vrångö Hamn 6,5tim efter start
Simma 350    
Kårholmen 640    
Simma 470    
Sjumansholmen 190 Energistation  
Vattenpassage + kobbe 80    
Simma 560    
Styrsö 3420    
MÅL     Bratten 19.00
Total distans 39525    
Total simning 5700    
Total löpning 33825

 

*De lag som ej klarar denna reptid seedas automatiskt om till motionsklass och vänder norrut på banan mot mål utan att passera Vrångö.